Investeerders

@HOME in Curaçao

Curaçao is een eiland met eindeloos veel mogelijkheden. Er liggen niet alleen economische kansen voor het oprapen, maar Curaçao biedt ook de kans om de balans tussen werk en privé opnieuw uit te vinden. Met Curaçao als bruisende achtergrond, vindt u hier het ultieme gevoel van verbondenheid en tegelijkertijd is er genoeg ruimte voor spannende, nieuwe ontdekkingen!
Je bent @HOME in Curaçao.

Beleef het zelf!

De regering van Curaçao geeft buitenlandse investeerders nu door middel van het Residence by Investment-programma de mogelijkheid om langere tijd op het eiland te verblijven. Bekijk snel de voorwaarden en vul het aanmeldingsformulier in, dan bent u al bijna op weg naar het paradijselijke eiland.

Op Curaçao is er altijd wel iets spannends en nieuws te ontdekken. De constante bries houdt u koel, terwijl de zon uw huid verwarmt. Er is genoeg tijd om heerlijk op het strand te hangen na wat zakelijke afspraken, maar ga ook vooral het avontuur aan en ontdek al het moois wat het eiland te bieden heeft. Met een open geest komt u de leukste dingen tegen!

Hoewel COVID de hele wereld in zijn greep houdt; is het aantal COVID-besmettingen op Curaçao gelukkig nog steeds onder controle. Reizigers uit landen met een lage of gemiddelde risicostatus zijn nog steeds meer dan welkom op het eiland, mits zij een negatieve PCR-test kunnen overleggen voordat zij aankomen.

Bezoek curacao.com voor meer informatie over de vereisten om te mogen reizen en de lokale maatregelen.

“Curaçao – voor succesvol zakendoen”

Let op!

De regering van Curaçao verplicht alle reizigers voor vertrek om een aantal stappen te doorlopen. Bezoek dicardcuracao.com om te beginnen.

Voorwaarden

Investeerders kunnen een reëel economisch voordeel opleveren voor Curaçao. Om het verblijf van kapitaalkrachtige investeerders te faciliteren die gedurende 6 maanden per jaar of meer op Curaçao willen verblijven heeft de overheid van Curaçao de Richtlijnen Investors Permit 2014 uitgegeven. In de richtlijnen staan de voorwaarden voor de vergunning, zodat u kunt bepalen of deze regeling op u van toepassing is.

Het doel van de Richtlijnen Investors Permit is het faciliteren van investeringen op Curaçao (onder andere de aankoop van onroerend goed of het doen van een zakelijke investering) door kapitaalkrachtige buitenlanders die zo aan onze economie bijdragen.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke verblijfsvergunning als ‘kapitaalkrachtige investeerder’ moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U presenteert officiële documenten die bewijzen dat u een zakelijke investering van minstens ANG 500.000 hebt gedaan of voornemens bent te doen.
 • U hebt voldoende financiële middelen tot uw beschikking om aan de verplichtingen te voldoen die uit de investering voortvloeien.
 • U hebt een particuliere zorgverzekering.

Voorwaarden

De eerste vergunning wordt verstrekt voor een periode van een of meerdere jaren, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Volgende vergunningen worden voor vergelijkbare perioden uitgegeven zolang aan de eisen voor de verblijfsvergunning wordt voldaan.

 • Met een investering van minstens ANG 500.000 (US$ 281.000) komt u in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor een periode van 3 jaar, die wordt vernieuwd als de omstandigheden ongewijzigd blijven.
 • Met een investering van minstens ANG 750.000 (US$ 420.000) komt u in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor een periode van 5 jaar, die wordt vernieuwd als de omstandigheden ongewijzigd blijven.

Vergunning voor onbepaalde tijd

 • Met een investering van minstens ANG 1.500.000 (US$ 838.000) komt u in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. In dat geval hoeft uw vergunning niet te worden vernieuwd. U moet echter nog steeds over voldoende financiële middelen beschikken en een particuliere zorgverzekering hebben.
Gezinshereniging of gezinsvorming

Familielid

Met de Investors Permit kunnen uw familieleden ook een verblijfsvergunning krijgen. Dit maakt gezinshereniging of gezinsvorming mogelijk.
Uw partner en uw kinderen komen mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning met dezelfde duur als de vergunning die aan u is verstrekt.

Let op:

 • Als uw (tijdelijke) verblijfsvergunning vervalt, vervallen ook de verblijfsvergunningen van de afhankelijke gezinsleden
 • Bij ontbinding van het huwelijk moet de ex-partner een wijziging van de vergunning indienen.
Weigering, verlenging en intrekking van de Investors Permit

Weigering

In sommige gevallen kan de (tijdelijke) verblijfsvergunning door de Minister van Justitie worden geweigerd. Een reden voor weigering kan zijn:

 • In het belang van de openbare orde of het algemeen belang, inclusief economische redenen;
 • Indien de aanvrager niet aantoont dat deze voldoende financiële middelen heeft.

Verlenging

Als een vergunning voor tijdelijk verblijf aan u is verstrekt moet u tijdig verlenging aanvragen. Verlenging wordt op uw verzoek voor eenzelfde periode verleend, indien de omstandigheden met betrekking tot de verblijfsvoorwaarden niet zijn gewijzigd.

In de praktijk betekent dit dat u ook moet aantonen:

 • dat u nog steeds voldoende financiële middelen tot uw beschikking hebt;
 • dat u (en uw familieleden) een particuliere zorgverzekering hebben.

Intrekking

In specifieke gevallen kan de (tijdelijke) verblijfsvergunning door of namens de Minister van Justitie worden ingetrokken. De intrekking geschiedt in de vorm van een gemotiveerde beslissing. Redenen voor intrekking kunnen zijn:

 • Een onomkeerbare veroordeling voor het schenden van artikel 24 of artikel 25 van de LTU (Landsverordening Toelating en Uitzetting);
 • Een onomkeerbare veroordeling voor een strafbaar feit met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden of langer;
 • Bescherming van de openbare zeden;
 • Indien het algemeen belang dit vereist;
 • Indien u niet langer voldoende middelen beschikbaar hebt om goed voor uzelf en uw inwonende familieleden te zorgen;
 • Indien u niet langer voldoet aan een of meerdere van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend (bijv. u hebt niet langer het vereiste bedrag geïnvesteerd).

De beslissing om de vergunning in te trekken bevat een kennisgeving dat u Curaçao moet verlaten binnen een aangegeven redelijke periode, om u de tijd te geven om uw zaken op ordelijke wijze af te ronden.

Zorgverzekering en borg

Zorgverzekering

Een verblijfsvergunning is onderworpen aan de eis dat u en uw inwonende familieleden een voldoende dekkende zorgverzekering hebben, inclusief dekking voor opname en verzorging in een sanatorium of instelling voor psychiatrische zorg.

Borg

Indien een verblijfsvergunning wordt verleend moet u borg betalen.

De hoogte van de borg is afhankelijk van de nationaliteit.

In specifieke gevallen is geen borg vereist. Dit is bijv. van toepassing op personen die op Curaçao geboren zijn en personen die geen verblijfsvergunning nodig hebben, zoals personen die zijn geboren op een van de andere Nederlandse Caribische eilanden (Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius) of in Nederland.

Aantekeningen beperkingen arbeidsmarkt

Beperkingen

 • Hoofdaanvrager:

Uw tijdelijke verblijfsvergunning bevat de volgende aantekeningen:

 • ’toegelaten als investeerder’;
 • ‘arbeid tegen loon is alleen toegestaan

als de werkgever in bezit is van een tewerkstellingsvergunning.’

 • Familielid:

De tijdelijke verblijfsvergunning die aan uw familieleden wordt verstrekt op basis van gezinshereniging of gezinsvorming bevat de volgende aantekeningen:

 • ‘woonachtig bij (naam van hoofdaanvrager).
 • ‘arbeid tegen loon is alleen toegestaan

als de werkgever in bezit is van een tewerkstellingsvergunning.’

Aantekeningen arbeidsmarkt

De aantekeningen betekenen in het algemeen dat u niet voor een werkgever mag werken tenzij de werkgever een vergunning heeft. Een werkvergunning kan bijvoorbeeld worden verleend als u een beroep wilt uitoefenen waarvoor een tekort aan lokaal beschikbare mensen is.

Beslisperiode

Indien u het vereiste bedrag op Curaçao wilt investeren geeft de Immigratiedienst prioriteit aan uw verzoek om een verblijfsvergunning. Indien uw verzoek volledig is ingevuld met alle benodigde documenten neemt de Immigratiedienst binnen 2 weken een beslissing.

De volgende documenten zijn vereist:

 • volledig ingevuld, gemotiveerd en ondertekend aanvraagformulier;
 • kopie van een geldig paspoort;
 • 4 paspoortfoto’s;
 • afschrift van een recente geboorteakte niet ouder dan 1 jaar;
 • verklaring omtrent gedrag, uitgegeven door de meest recente woonplaats, niet ouder dan 3 maanden;
 • zorgverzekeringspolis;
 • verklaring van een lokale bank met betrekking tot het bedrag van uw investering;
 • betalingsbewijs voor de vergoedingen en kosten voor de vergunning.
Overgangsregeling

Als u al een tijdelijke verblijfsvergunning hebt en denkt dat u aan alle voorwaarden van de nieuwe Investors Permit voldoet, kunt u een verzoek indienen voor het omzetten van uw bestaande vergunning naar de nieuwe Investors Permit. Als u inwonende familieleden hebt moet u in dat geval ook omzetting van hun vergunningen aanvragen. Voorgestelde wetgeving.

Informatie door